Kim jesteśmy

Echo Polska Properties

Echo Polska Properties to holenderska spółka notowana na dwóch giełdach w Johannesburgu i Luksemburgu, działająca według formuły REIT i inwestująca w sektorze nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości handlowych, biurowych i przemysłowych na terenie całej Polski. Nasz zdywersyfikowany portfel aktywów obejmuje 9 projektów biurowych i 14 projektów handlowych o łącznej powierzchni ponad 620 000 m.kw oraz dwa obiekty wielofunkcyjne w budowie. Budynki zlokalizowane są w 18 największych miastach Polski o silnej gospodarce i wysokiej sile nabywczej, a także atrakcyjnych dla międzynarodowych inwestorów. Celem EPP jest stworzenie w Polsce największej, generującej przychody, platformy rentownych aktywów handlowych, biurowych i magazynowych, przynoszących wysokie stopy zwrotu swoim akcjonariuszom.

EPP Property Management

Zarząd składa się z 67 wykwalifikowanych oraz doświadczonych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami. Nasi zarządcy na co dzień współpracują z ponad 630 najemcami naszych nieruchomości. Zarządcy Echo Polska Properties dostarczają pełen zakres usług dla najemców i budynków, w tym: zarządzanie aktywami, relacjami z najemcami, administracja umów najmu, księgowość, administracja infrastruktury technicznej budynków, optymizacja kosztów oraz komercjalizacja powierzchni. EPP posiada doświadczony i wykwalifikowany zespół zarządzający nieruchomościami, w większkości pochodzący ze struktur Echo Investment.

Zarząd

 • Robert Weisz

  Niezależny członek Rady Dyrektorów

  Robert Weish pełni funkcję Partnera i Dyrektora Zarządzającego Timevest, europejskiej spółce inwestującej w nieruchomości z portfelem sklepów przy głównych ulicach handlowych oraz centrów handlowych w Niemczech, Czechach i w Holandii. Poprzednio, Pan Weish był Partnerem i Dyrektorem Zarządzającym w Grupie DBN, spółce z sektora nieruchomości działającej w Holandii i USA. Od 2004 Robert Weish jest profesorem wizytującym na katedrze Zagospodarowania i Planowania Miast na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven oraz wykładał gościnnie w Szkole Nieruchomości w Amsterdamie i na Uniwersytecie w Groningen z finansów i wyceny nieruchomości. Pan Weish jest współautorem trzech podręczników o inwestowaniu w nieruchomości.

  Ukończył studia MBA, CA i jest Badaczem w Królewskim Instytucie Akredytowanych Rzeczoznawców (RICS).

 • Marek Belka

  Niezależny członek Rady Dyrektorów

  Marek Belka to były Premier Polski (2004-2005) oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego (2010-2016). Posiada tytuł magistra, doktora i profesora z zakresu ekonomii. Pełnił różne funkcje polityczne od 1996, łącznie z doradcą Prezydenta Polski, Ministra Finansów oraz Zastępcy Premiera. Pełni funkcje w międzynarodowych organizacjach będąc Sekretarzem Wykonawczym Europejskiej Komisji Gospodarczej (na stanowisku Generalnego Podsekretarza ONZ) oraz Dyrektora Europejskiego Departamentu w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (2008-2010). Profesor Belka pracował w Albanii jako doradca trzech kolejnych Premierów kraju oraz Administratorów Cywilnych Iraku (2003-2004). Był członkiem Zarządu dwóch banków komercyjnych w Polsce oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Polskich Linii Lotniczych LOT w latach 2002-2003. 

 • Marc Wainer

  Członek Rady Dyrektorów

  Do sierpnia 2014 roku, przed objęciem stanowiska Prezesa Wykonawczego, Marc był Prezesem Redefine Properties Limited. Posiada on 40-letnie doświadczenie we wszystkich sektorach nieruchomości. Marc głównie koncentruje się na kupnie i sprzedaży spółek, międzynarodowych inwestycjach oraz relacjach z inwestorami, jak i na rozwoju projektów w Redefine Properties.

 • Maciej Dyjas

  Członek Rady Dyrektorów

  Maciej Dyjas to Partner Współzarządzający oraz Dyrektor Współzarządzający w Griffin Real Estate, wiodącej i szybko rozwijającej się grupie działającej na rynku nieruchomości komercyjnych w Środkowej i Wschodniej Europie. Jest on również Partnerem Zarządzającym w Cornerstone Partners - prywatnej firmie inwestycyjnej działającej w regionie Środkowej i Wschodniej Europy. Przed dołączeniem do Griffin i Cornerstone, był Partnerem Zarządzającym oraz Prezesem w Grupie Eastbridge, prywatnym funduszu inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu, który zarządza aktywami o wartości ponad 1,5 miliarda € w sektorach sprzedaży detalicznej, produktów konsumenckich oraz nieruchomości..

  Ukończył Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet w Stuttgarcie, uzyskując dyplomy w dziedzinie Matematyki, Informatyki i Zarządzania.

 • Andrew Konig

  Członek Rady Dyrektorów

  Andrew Konig to wykwalifikowany biegły księgowy z 22-letnim doświadczeniem w handlu i finansach. Poprzednio był Dyrektorem Finansowym grupy Independent News and Media. Jest odpowiedzialny za zarządzanie Redefine Properties oraz za wszystkie aspekty związane ze zgodnością z przepisami, działalnością i komunikacją korporacyjną oraz za wdrażanie strategii zarządu. Andrew posiada tytuły Licencjata Handlu oraz Biegłego Księgowego (SA).

 • Nebil Senman

  Członek Rady Dyrektorów

  Nebil Senman to Partner Współzarządzający w Griffin Real Estate, wiodącej i szybko rozwijającej się grupie, działającej na rynku nieruchomości komercyjnych w Środkowej i Wschodniej Europie. Wcześniej, Nebil pełnił funkcje Wice-prezesa oraz Członka Rady Nadzorczej w niemieckich i polskich funduszach nieruchomości Oaktree. Przed dołączeniem do Oaktree, Nebil spędził osiem lat w dziale doradztwa nieruchomości oraz finansów korporacyjnych w Ernst & Young Real Estate (wcześniej Arthur Andersen), gdzie pełnił różne funkcje zarządzające.

  Nebil Senman to absolwent uniwersytetów w Berlinie (TU Berlin), Paryżu (ESCP-EAP) i Londynie (LSE). Ukończył studia MBA i studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami oraz posiada dyplom z inżynierii lądowej. Jest członkiem Królewskiego Instytutu Akredytowanych Rzeczoznawców (MRICS).

 • Dionne Ellerine

  Niezależny członek Rady Dyrektorów

  Po otrzymaniu dyplomu B Com LLB Uniwersytetu Witwatersrand (Wits), Dionne została przyjęta jako prawnik w Sądzie Najwyższym w Republice Południowej Afryki. Przez 11 lat mieszkała w Londynie, gdzie pracowała w Stenham Property zarządzając inwestycjami w nieruchomości komercyjne międzynarodowych klientów. Po powrocie do Republiki Południowej Afryki, została dyrektorem Ellerine Bros. Proprietary Limited, spółki która zajmuje się inwestycjami w nieruchomości.

 • Andrea Steer

  Niezależny członek Rady Dyrektorów

  Andrea jest Międzynarodowym Radcą Prawnym w Randstad Holding N.V., spółce świadczącej usługi HR, działającej w ponad 39 krajach, z siedzibą w Amsterdamie oraz notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Amsterdamie (AEX). Poprzednio, była doradcą prawnym w SBS Broadcasting Group (Amsterdam) oraz partnerem w Clifford Chance LLP (Amsterdam). Andrea jest adwokatem posiadającym uprawnienia w Anglii i Walii, prawnikiem Sądu Wyższego Republiki Południowej Afryki oraz jest zarejestrowana w Holenderskim Towarzystwie Adwokatów (Nederlandse Orde van Advocaten) jako prawnik zagraniczny praktykujący wewnątrz strefy UE.

 • Peter Driessen

  Niezależny członek Rady Dyrektorów

  Do 1 lipca 2016 Peter pracował jako Dyrektor zespołu Capital Markets w CBRE w Amsterdamie, gdzie głównie zajmował się doradztwem dotyczącym strategicznych inwestycji w nieruchomości, zarówno dla holenderskich i międzynarodowych inwestorów we wszystkich sektorach nieruchomości. Peter był Współzałożycielem i Dyrektorem Zarządzającym w Colliers BDR/Insignia BDR, członkiem zarządu BCD Holdings oraz Dyrektorem Inwestycyjnym w Centraal Beheer Pensioenverzekeringen N.V. (Achmea Group). Obecnie pracuje jako członek rady nadzorczej trzech funduszy inwestycyjnych w sektorze nieruchomości Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

 • Przemysław Krych

  Non-Executive Director

  Przemysław Krych jest prezesem zarządu i założycielem Griffin Real Estate, partnerem zarządzającym Cornerstone Partners, a także członkiem Rady Nadzorczej Echo Investment oraz przewodniczącym Rady Dyrektorów Griffin Premium RE.. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, a także projektach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych. W ostatnich latach był architektem największych transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych, w tym przejęcia spółki Echo Investment. Pod jego kierownictwem Griffin stał się jednym z największych i najbardziej aktywnych inwestorów zarządzającym aktywami o wartości 5 mld euro.

Historia

Zarejestrowana w Holandii w styczniu 2016 r.

Echo Polska Properties (EPP) została zarejestrowana w Holandii w styczniu 2016. Spółka jest właścicielem i zarządcą projektów wybudowanych i skomercjalizowanych przez jedną z największych firm deweloperskich notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Echo Investment S.A.. Firma inwestuje w nieruchomości komercyjne w Polsce także spoza portfela Echo Investment, którego głównym akcjonariuszem jest konsorcjum firm Oaktree, PIMCO i Griffin Real Estate.
1 stycznia 2016, fundusz REIT z RPA, z siedzibą w Johannesburgu, Redefine Properties, pozyskał 75% udziałów Echo Polska Properties w wyemitowanych akcjach zwykłych kapitału, następnie zmniejszając swój udział do 50% poprzez sprzedaż akcji zwykłych na rzecz konsorcjum inwestorów.

Nagrody

Zespół zarządzania nieruchomościami Echo Polska Properties był wielokrotnie nagradzany w ciągu ostatnich lat.